Toimitusehdot - VoiVeljet

Voiveljet Oy:n yleiset toimitusehdot

Kokoukset, juhlat, tapahtumat ja catering

Näitä toimitusehtoja noudatetaan Voiveljet Oy:n ja tilaajan välisessä palvelujen toimittamista koskevassa sopimuksessa.

 

1. Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen voimassaolo päättyy tarjouksessa ilmoitettuna ajankohtana. Mikäli asiakas ei ole siihen mennessä tarjousta vahvistanut, tarjous raukeaa.

 

2. Tarjoilu- ja palvelupaketti

Tilaajan ostaessa palveluja tarjoilu- tai palvelupakettihinnalla, joka sisältää ennalta tilatut ravintolapalvelut, pakettihintaa ei pureta, vaan se laskutetaan aina sellaisenaan riippumatta siitä, ovatko kaikki osaanottajat osallistuneet esim. aterioille.

 

3. Tilavuokrat Neuvolansalissa ja Vanhassa Paninissa sekä yksityistilaisuudet Voiveljet-ravintoloissa

Yksityisistä kokous- ja juhlatiloista Neuvolansali ja Vanha Panini veloitetaan tilavuokra 250 €/ tilaisuus. Tilatut tarjoilut laskutetaan tilavuokran lisäksi tilatun määrän mukaan.

Yksityistilaisuuksissa Voiveljet-ravintoloissa käytäntönä on takuumyyntisumma, joka vaihtelee tilan, sesongin ja ajankohdan mukaan. Takuumyyntisumma on ilmoitettu tarjouksessa. Summasta vähennetään kaikki etukäteen tilatut ja tilaisuudessa myydyt tarjoilut. Vain mahdollinen erotus veloitetaan tilavuokrana.

Ennakkomaksu peritään yksityistilaisuuksista Voiveljet-ravintoloissa erikseen sovitusti. Ennakkomaksu on 400 € ja se vähennetään laskun loppusummasta. Ennakkomaksua ei palauteta tilaisuuden peruuntuessa.

Yksityistilaisuuksissa ravintola on tilaajan käytössä sovitun aikataulun mukaisesti. Tilaan ei pääse koristelemaan tai tekemään muutoksia ennakkoon, ellei asiasta ole erikseen sovittu. Suurista muutoksista ravintolatilaan mm. tilan tyhjentämisestä kalusteista veloitetaan erikseen.

 

4. Tilauksen varaus ja vahvistus

Tilaaja vahvistaa varauksen ja tilauksen kirjallisesti tai suullisesti ja se on voimassa asiakkaan ilmoittamalle henkilömäärälle. Vahvistuksellaan tilaaja hyväksyy toimitusehdot.

Yksityis- ja cateringtilaisuudet sisältävät tarvittaessa kaksi 45 min tapaamiskertaa. Lisätapaamisista laskutamme henkilökunnan ajasta toteutuneen mukaan 38 €/ alkava tunti.

Pyydämme tarkentamaan tilauksen yksityiskohdat viimeistään kuusi arkipäivää ennen tilaisuutta:

  • tiedot ruoka- ja juomatarjoilusta
  • erikoisruokavaliot
  • henkilömäärä
  • tilaisuuden lopullinen ohjelma ja aikataulu
  • pöytä- ja istumajärjestys
  • tilaisuuden vastuuhenkilön yhteystiedot
  • maksutapa

 

5. Pikatilauslisä ja erikoisjärjestelyt

Pikatilauslisä 25 € veloitetaan alle kaksi arkipäivää ennen tilaisuutta tapahtuneista muutoksista ja lisätilauksista. Pikatilauksen yhteydessä Voiveljet Oy ei vastaa mahdollisesti menuissa tapahtuneista muutoksista.

Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, esiintyjiä, erityiskoristeluja tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita, vastaa tilaaja näiden kustannuksista.

 

6. Palvelut ulkopuolisiin tiloihin

Mahdollisen erillisen tilan varaamiseen liittyvät sekä tilasta syntyvät kustannukset tilaaja hoitaa itse. Tarjoilutyö ei sisälly cateringtarjoilujen hintoihin, ellei niistä ole erikseen mainittu tai sovittu tilauksen yhteydessä. Tarjoilutyön kustannukset lasketaan tilauskohtaisesti toteutuneen tuntityömäärän mukaan.

 

7. Maksuehdot

Voiveljet Oy laskuttaa vahvistetun henkilömäärän mukaisesti. Laskutusperiaatteena käytämme kuusi arkipäivää ennen tilaisuutta tiedossa ollutta henkilömäärää. Henkilömäärää voi tilaaja tarkentaa 10 % muutoksella vielä kaksi arkipäivää ennen tilaisuutta. Henkilömäärän kasvaessa laskutus tehdään todellisen määrän mukaan.

Laskutus ennakkoon sovitun maksutavan mukaan joko käteisellä, maksukortilla tai laskulla. Laskutuslisä on 8 € ja maksuehto 7 pv netto.

 

8. Peruutusehdot

Maksuton peruutus Voiveljet-ravintoloiden yksityistilaisuuksilla ja ulkopuolisiin tiloihin sovituilla cateringpalveluilla 14 vrk ennen tilaisuutta, sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet takuumyyntisummasta tai tilatuista tarjoiluista. Yksityistilaisuuden varauksen yhteydessä maksettua 400 € ennakkomaksua ei palauteta peruutuksen sattuessa.

Maksuton peruutus ennakkoon tilatuille tarjoilu- ja palvelupaketeille 7 vrk ennen tilaisuutta, sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet tilatuista tarjoiluista.

Alle kolme arkipäivää ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista veloitetaan 100 % tilatuista palveluista ja tarjoiluista.

 

9. Ruokatuotteen laatutakuu

Voiveljet Oy:n toimintaa ohjaa hygienialainsäädäntö ja noudatamme toimialan hyviä käytäntöjä, joilla parannetaan ruokaturvallisuutta.

Voiveljet Oy vastaa ruokatuotteiden laadusta ja turvallisuudesta kahden tunnin ajan toimituksesta, sillä edellytyksellä, että ruuat ovat asianmukaisesti kuuma- tai kylmäsäilytyksessä.

Voiveljet Oy vastaa tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta tilaisuuden tarjoilun ajan, kun tilaisuus järjestetään Voiveljet-ravintolassa tai tilaisuudessa on Voiveljet Oy:n tarjoiluhenkilökuntaa.

Voiveljet Oy ei hyvitä käyttämättä jääneitä tuotteita, mutta asiakas voi halutessaan viedä pois ylijääneet tuotteet omissa astioissaan. Tällöin myös yrityksen kokonaisvastuu tuotteesta päättyy.

 

10. Reklamaatiot ja erimielisyydet

Mahdolliset reklamaatiot toivotaan tehtävän heti tilaisuuden kuluessa tai seuraavana arkipäivänä. Jos tilausta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen sitä kuluttajan tulisi olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan www.kuluttajaneuvonta.fi.

Voiveljet ei vastaa tilaajalle sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakon, työsulun, yleisen liikenteen pysähtymisen, tulipalon, sähkökatkoksen tai muun sellaisen riippumattoman syyn takia (force majeure).

Voiveljet Oy pidättää oikeuden muutoksiin tilaus- ja toimitusehdoissa sekä hinnoissa.