Voiveljet Oy:n tietosuojalauseke 25.5.2018

 

Voiveljet Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti sekä noudattamaan lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

 

Yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa toimii Anna Leminen 0207 417 333, anna.leminen@voiveljet.fi.

 

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointiin ja myyntiin sekä lakisääteisten velvoitteiden vuoksi.

 

Rekisteriin on kerätty asiakkaan nimi, yhteystiedot, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

 

Tietoja kertyy rekisterinpitäjän omassa toiminnassa ja niitä voidaan saada rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi tarjouspyyntöjen ja pöytävarausten yhteydessä.

 

Ellei lakisääteisistä vaatimuksista muuta aiheudu, asiakastiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan niin pyytäessä. Henkilöillä on oikeus saada tietää, muuttaa, rajoittaa tai poistaa heistä kerättyä tietoa. Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

 

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa sähköisessä muodossa, paperi- tai tarratulosteina Voiveljien lukuun työskenteleville yhteistyötahoille siten, että tietoja käytetään asiakaskannan ylläpitoon tai Voiveljien määrittämiin markkinointitoimenpiteisiin.

 

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

 

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 25.5.2018 EU:n tietosuoja-uudistuksen vuoksi.

 

Voiveljet oy, PL 79, 24101 SALO          y-tunnus 2186080-0       www.voiveljet.fi